صفحه اصلیرهگیری سفارشات داخلیرهگیری سفارشات خارجی

زعفران| خواص زعفران | سميت زعفران | زعفران ايرانی | روش نگهداری زعفران | روش تشخيص زعفران خالص | ميزان توليد زعفران در جهان

 
   

 


انواع بسته بندی صادراتی زعفران

  چنانچه شما در خارج از کشور مشتری دارید و می خواهید زعفران با نام و مشخصات خودتان بسته بندی و ارسال شود این امر امکان پذیر بوده که در این صورت حداقل سفارش جهت
  ارسال یک کیلوگرم خواهد بود، بعد از بسته بندی و انجام امور گمرکی و اخذ گواهی های لازم اصل مدارک و آنالیز زعفران به همراه بار و به صورت هوایی به گمرک مقصد ارسال
  می شود.

 انواع نمونه های بسته بندی شده شرکت

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

گواهینامه های شرکت