صفحه اصلیرهگیری سفارشات داخلیرهگیری سفارشات خارجی

زعفران| خواص زعفران | سميت زعفران | زعفران ايرانی | روش نگهداری زعفران | روش تشخيص زعفران خالص | ميزان توليد زعفران در جهان

 
   

 

 

 روش تشخیص زعفران خالص :

 آنان که با این گیاه سر و کار دارند به سادگی زعفران خالص را تشخیص می دهند و حتی مقدار ناخالصی را تخمین می زنند. زعفران را می توان از بو و مزه ی خاصی که دارد نیز
 شناخت ، چرا که بو ی زعفران واقعی مطبوع و مزه آن کمی تلخ ولی زعفران تقلبی بدون بو و کاملا تلخ است. در آزمایشگاه به سهولت می توان زعفران تقلبی را از زعفران
 حقیقی باز شناخت به طوری که اسید سولفوریک غلیظ رنگ آن را به آبی تغییر می دهد . و در مواد غلیایی نظیر سود و آمونیاک رنگ آن نارنجی مایل به قرمز می شود و
 همچنین ماده رنگی زعفران به سرعت در الکل حل می گردد . به طور کلی زعفران باید دارای اختصارات زیر باشد :

- رطوبت آن حداکثر 13% باشد.

- خاکستر آن حداقل 7% باشد.

- هر میلیگرم نوع مرغوب آن ، به طور محسوس باید 700 سانتیمتر مکعب آب را رنگ کند.

 روش های کاربردی تشخیص زعفران خالص

 1ـ زعفران ناب و خالص به هنگام افزوده شدن در آب ، رنگ آب را زرد می سازد اما زعفران تقلبی رنگ آب را قرمز تا نارنجی تیره می کند. آب داغ برای آزمایش کردن بهتر است. 
تصویر 1   

 

 تصویر 2   
 
 تصویر 3

 تصاویر شماره  1 و 2  نمایانگر زعفران خالص و تصویر شماره 3 زعفران تقلبی می باشد.

 2 ـ پس از اینکه زعفران را کوبیدیم و به صورت پودر درآمد چند میلی گرم پودر زعفران را با دو یا سه قطره اسید سولفوریک غلیظ ،روی شیشه ساعت مخلوط می کنیم در این
 لحظه زعفران ابتدا به رنگ قرمز مایل به قهوه ای و پس از مدت کمی به رنگ قرمز مایل به بنفش مبدل می شود .
 این آزمایش به طور کامل اختصاصی نبوده و مربوط به موادی مانند زعفران می شود که دارای ترکیبات کاروتنوییدی (موادی دارای رنگ های زرد و یا نارنجی ) است .

 3 ـ چند میلی گرم پودر زعفران را روی یک شیشه ساعت قرار داده و به آن یک قطره اسید سولفوریک اضافه کرده و کمی می ساییم ، پس از آن مخلوط را زیر میکروسکوپ قرار
 داده و با بزرگ نمایی 100 ملاحظه می کنیم ، بعد از حداکثر یک دقیقه تکه های پودر به رنگ آبی مبدل گشته و اطراف تکه ها ، هاله ای از رنگ آبی احاطه می شود.

 و در پایان از خرید زعفران به صورت قرص، پودر و ... حتما خودداری کنید.